Financieel advies voor bedrijven

Uw kredietregisseur in Amsterdam 

Dienstverlening op maat bij uw financiële ondernemersvragen

Ik werk voor ondernemers die voor ingrijpende veranderingen staan. Hierbij gaat het vaak om de volgende situaties:

  • De (bedrijfs)start.
  • Groei/uitbreiding.
  • Aan- of verkoop.
  • Zwaar weer/doorstart.

Mijn dienstverlening is erop gericht u succesvol en efficiënt door deze belangrijke fase te begeleiden.

Als eerste maken u en ik een concreet plan van aanpak. Dit geeft houvast. Daarna ondersteun ik u bij de daadwerkelijke uitvoering van deze stappen.

Meer specifiek richt ik mij op:

  • Sparring: haalbaarheidsonderzoek om bijvoorbeeld uw plannen scherper te krijgen, of periodiek in te gaan op de financiële gezondheid van uw bedrijf.
  • Quickscans: voor een specifieke financiële vraag of op hoofdlijnen de haalbaarheid van uw plan te toetsen.
  • Winst- en cashflowprognose: om het financieel effect van uw plannen te zien. En om alvast rekening te kunnen houden met verwachte overschotten of tekorten.
  • Financieringsaanvragen: om op efficiënte te wijze zorgen voor tijdig, voldoende financiering.
  • Businessplannen of haalbaarheidsonderzoek: breder dan een financieringsaanvraag komen ook de markt, u als ondernemer en uw onderneming in beeld. Dit onderzoek is nodig om bijvoorbeeld weloverwogen investering of overname te doen. Maar ook om het vertrouwen van financiers te winnen.

Mijn ondersteuning duurt kort indien mogelijk en langer indien nodig.

Informatie en vertrouwen, verstandig om gebruik van te maken….

Financiers schakelen mij ook in om leningaanvragen te beoordelen. De belangrijkste reden voor afwijzing van aanvragen is meestal de onvoldoende uitwerking hiervan. De informatie schiet tekort. Plannen gaan dan niet door en dat is erg jammer. Met mijn ervaring en kennis als beoordelaar lukt het mij wel om de juiste informatie te verstrekken. Daarmee krijgt u het vertrouwen van financiers. U kunt uw plannen gaan uitvoeren. Het gebruik van mijn diensten is dan ook te zien als een verstandige investering.

 

Goed om te weten:

- 3-maands Euribor  3,86%
- 10 jaar staatslening  2,84%
- groei BBP 2024 1,1%
- groei BBP 2025 1,6%
- consumentenvertrouwen -21
- producentenvertrouwen -3,6
- inflatieverwachting 2024 2,7%
standen per 1 mei 2024  

Contactgegevens

van Hall | Financieel bedrijfsadvies
Noordzijde 40
1064 GV Amsterdam
svisser@vanhall-independent.nl
020- 4862784