Meer financieel overzicht,

dat geeft rust! 

Bel voor een persoonlijk advies: 06 - 464 060 58 

Liquiditeit
Hulp bij opstellen begrotingen

Cruciaal voor betalingsregelingen en leningen.


Begeleiding bij bedrijfsfinanciering 

Op tijd, daadwerkelijk financiering voor uw bedrijf.


Sparren over bedrijfsfinanciën 

Iemand die jou begrijpt, want als ondernemer sta je er alleen voor.  

paard
Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek 

De basis om het vertrouwen van financiers te winnen.


Specialistische, financiële ondersteuning voor MKB-ondernemers op beslissende momenten. 

Wilt u een bedrijf overnemen? Of staat u als ondernemer voor een grote uitbreiding? Of is het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar? Er komt veel kijken bij het goed regelen van de financiën in deze complexe fase. Ik, Sijmen Visser en de ondernemer achter Van Hall, begeleid ondernemers hierbij. 

Door het aantrekken van bedrijfsfinanciering, het maken van financiële doorrekeningen, het uitstippelen 'hoe' de situatie aan te pakken en het daadwerkelijk realiseren van dit 'hoe'.

Het waarom   

Wat blijkt in de praktijk? De start, uitbreiding of overname van een bedrijf duurt onnodig lang, kost te veel geld of gaat soms helemaal niet door. Financiers spreken vaak een ‘andere taal’ dan ondernemers. En ondernemers hebben weinig tijd en ervaring met deze veranderingen. Kortom: dit levert veel frustraties op

Sinds de oprichting in 2006 ondersteunde ik vele ondernemers bij deze complexe veranderingen. Ik deed de (specialistische) kennis, ervaring en netwerken op. Ik stel deze graag beschikbaar aan andere ondernemers. Samen met ondernemers naar een mooi en financieel gezond bedrijf toewerken, daar draait het om bij mij.

Het volgende is voor mij belangrijk en kunt u van mij verwachten: gelijkwaardigheid (ik sta naast de ondernemer en niet erboven door ‘duur’ taalgebruik), verantwoordelijkheid (dat wat nodig is ook doen), wederzijds vertrouwen, oprechte interesse en bescheidenheid. Dit resulteert vaak in een plezierige samenwerking,

In de jaren na realisatie van de (door)start, uitbreiding of overname spar ik regelmatig met ondernemers over plannen en de bedrijfsfinanciën (wat gaat goed en wat kan beter).  

Van Hall is onafhankelijk van accountantskantoren, banken en andere financiers. Naast ondernemers werk ik voor gemeenten, advocaten en verzekeraars. 

Recent en onderhanden werk:

  • aantrekken subsidie voor 'social firm'.
  • planvorming en financiering van horecapaviljoen. 
  • uitkoop aandeelhouder mediabedrijf.
  • bedrijfsovername transportbedrijf van 'vader op zoon'. 
  • herstructurering ICT-bedrijf in zwaar weer.

Daarnaast werk ik voor ondernemers in de kinderopvang, watersport, bouw, groothandel en zakelijke dienstverlening. 

Ook werk ik - met veel plezier - regelmatig voor culturele en creatieve ondernemers en organisaties.


Daarom kiest u voor Van Hall Financieel bedrijfsadvies:

rood pijltjeik lever! Hoe complex of ongewoon ook, voor uw vraag vind ik vrijwel altijd een oplossing,

rood pijltjeopdrachtgevers waarderen mijn persoonlijke en betrokken samenwerking,

rood pijltjebij mij krijgt u advies en begeleiding op maat tegen gematigde tarieven.

Goed om te weten:

- 3-maands Euribor  3,86%
- 10 jaar staatslening  2,84%
- groei BBP 2024 1,1%
- groei BBP 2025 1,6%
- consumentenvertrouwen -21
- producentenvertrouwen -3,6
- inflatieverwachting 2024 2,7%
standen per 1 mei 2024  

Contactgegevens

van Hall | Financieel bedrijfsadvies
Noordzijde 40
1064 GV Amsterdam
svisser@vanhall-independent.nl
020- 4862784