'Na een goede voorbereiding op de start, was de financiering vlot geregeld. De begeleiding hierbij door Van Hall was cruciaal', Geert Knol, Flex Impact. 

De vernieuwing......van een logopediepraktijk

Onderstaand leest u het verhaal van een anonieme ondernemer die wij onlangs hielpen.

Wat was er aan de hand?

Al heel wat jaren heb ik een eigen logopediepraktijk. Ik heb drie collega's in dienst. Door een samenloop van veranderingen in de zorg en tijdelijke afwezigheid van twee collega's liep de praktijk niet meer. Dit had ook financiële consequenties. Ik had tijdelijk wat extra krediet nodig. Dit kreeg ik niet van de bank. Het was hoog tijd om mijn bedrijf af te stemmen op de marktveranderingen. Zelf kwam ik hier maar niet toe. Via een relatie van mij kwam ik in contact met Van Hall.  

Hoe pakten we de problemen aan?

Met de ervaren adviseur van Van Hall maakten wij een grondige, bedrijfseconomische analyse. Wij keken naar nieuwe manieren om onze klanten te bedienen, naar onze kosten en hoe die zich verhielden tot die van andere praktijken, maar ook naar de administratieve processen. De adviseur van Van Hall hielp mij ook om de financiële gevolgen van de vernieuwde bedrijfsvoering inzichtelijk te maken. Hij luisterde goed en dacht mee vanuit mijn belang.  

Wat was het resultaat?

Sinds de start van de praktijk heb ik, onder begeleiding van Van Hall, voor het eerst weer bewust nagedacht over mijn bedrijfsvoering. Het resultaat? Mijn logopediepraktijk '2.0': het goed helpen van mijn patiënten doe ik weer met veel plezier en zelfs voor het voeren van de administratie, wat ik altijd met enige tegenzin deed, heb ik nu een acceptabele oplossing. En niet onbelangrijk: met de vernieuwde aanpak en de informatievoorziening van Van Hall was Qredits bereid mij een kredietverruiming te verstrekken. 

Goed om te weten:

- rente 3-maands Euribor  -0,51%
- rente 10 jaars staatslening  -0,30%
- groei/krimp BBP 2020 -5%
- groei BBP 2021 3%
- consumentenvertrouwen -29
- producentenvertrouwen -5,4
standen per 1 sept. 2020  

Contactgegevens

van Hall | Financieel bedrijfsadvies
Noordzijde 40
1064 GV Amsterdam
svisser@vanhall-independent.nl
020- 4862784