'Na een goede voorbereiding op de start, was de financiering vlot geregeld. De begeleiding hierbij door Van Hall was cruciaal', Geert Knol, Flex Impact. 

De groei....van een belichtingsbedrijf

Onderstaand leest u het verhaal van een anonieme ondernemer die wij onlangs hielpen.

Wat was er aan de hand?

Mijn bedrijf zorgt ervoor dat voorstellingen en presentaties qua belichting tiptop tot hun recht komen. Na de start groeide ons bedrijf geleidelijk. Door deze groei zaten wij vaak krap bij kas. Na enkele verruimingen te hebben gekregen, wilde de bank - juist toen we het hard nodig hadden - geen extra financiering meer verstrekken. Hierdoor dreigde een situatie te ontstaan waarin we onze belofte aan onze klanten niet konden nakomen. Dit was voor ons niet acceptabel. Om de situatie snel op te lossen, benaderde ik Van Hall.  

Hoe pakten we de problemen aan?

Als eerste doken wij samen met Van Hall - los van de cijfertjes - in ons bedrijf . We keken naar de vragen van klanten en hoe ons bedrijf daar mee om gaat. Heel belangrijk was dat we ons bewust werden van datgene waarin we beter en waarin we minder goed presteren dan andere bedrijven. Aan de hand van dit inzicht konden we met de hulp van Van Hall heel duidelijk bepalen aan welke klantvragen we wilden voldoen en welke producten daarbij pasten. Van Hall stelde op basis hiervan een helder financieel groeiplan op in begrijpelijke taal. Hiermee gingen wij op zoek naar financiering. 

Wat was het resultaat?

Van Hall spreekt de taal van financiers. Tegen al mijn verwachtingen in wilde de bank nu wel met ons in gesprek. Wij benaderden ook leasemaatschappijen. Omdat de informatievoorziening goed voorbereid was, verliepen de aanvragen voorspoedig. Binnen enkele weken was de financiering met de bank en de leasemaatschappij rond. Eindelijk kon ik weer aan de slag met wat ik liefst doe, namelijk: mooie lichtproducties maken. 

Goed om te weten:

- rente 3-maands Euribor  -0,51%
- rente 10 jaars staatslening  -0,30%
- groei/krimp BBP 2020 -5%
- groei BBP 2021 3%
- consumentenvertrouwen -29
- producentenvertrouwen -5,4
standen per 1 sept. 2020  

Contactgegevens

van Hall | Financieel bedrijfsadvies
Noordzijde 40
1064 GV Amsterdam
svisser@vanhall-independent.nl
020- 4862784